เขียงไม้ยางพารา เหลี่ยม

สินค้า: เขียงไม้ เหลี่ยม

คุณสมบัติ: ใช้สำหรับหั่นเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประกอบอาหาร

ขนาด: มีให้เลือก 5 ขนาดดังนี้

  • 020014 เขียงเหลี่ยม 6x10
  • 020021 เขียงเหลี่ยม 8x7
  • 020038 เขียงเหลี่ยม 8x10
  • 020045 เขียงเหลี่ยม 8x12
  • 020052 เขียงเหลี่ยม 10x10