พายไม้รอน - พายไม้แบน

020311 พายไม้รอน (รูปบน)

020304 พายไม้แบน (รูปล่าง)

พายไม้ทำขนมนี้ทำจากไม้สัก มีลักษณะรูปร่างเหมือนไม้พายเรือคือมีด้ามยาวกลมถือได้ถนัดมือ ช่วงปลายจะแบนบานออก

วิธีการใช้ :  นิยมใช้ในการทำขนม นำมากวนขนมชนิดต่างๆ 

วิธีการเก็บดูแลรักษา: การที่จะยืดอายุการใช้งาน ผู้ใช้ควรทำความสะอาดหลังการใช้ทุกครั้ง, เช็ดให้แห้งเพื่อป้องกันความชื้นและเก็บในที่อากาศถ่ายเท