พายไม้รอน - พายไม้แบน

020311 พายไม้รอน (รูปบน)

020304 พายไม้แบน (รูปล่าง)

พายไม้ทำขนมทำมาจากไม้เนื้อแข็งลักษณะรูปร่างเหมือนไม้พายเรือ คือมีด้ามยาวกลมถือได้ถนัดมือ ช่วงปลายจะแบนบานออก ด้านหัวบนสุดจะโค้ง

วิธีการใช้ :  นิยมใช้ในการทำขนมหวานไทย นำมากวนขนมชนิดต่างๆ 

วิธีการเก็บดูแลรักษา: การที่จะยืดอายุการใช้งาน ผู้ใช้ควรทำความสะอาดหลังการใช้ด้วยสบู่ ล้างน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งเพื่อป้องกันความชื้น