พายไม้ S - พายไม้ M

020328 พายไม้ S (รูปบน)

020335 พายไม้ M (รูปล่าง)

พายไม้ทำขนมทำมาจากไม้สัก ลักษณะรูปร่างเหมือนไม้พายเรือคือมีด้ามยาวกลมถือได้ถนัดมือ ช่วงปลายจะแบนบานออก

วิธีการใช้ : นิยมใช้ในการทำขนม นำมากวนขนมชนิดต่างๆ

วิธีการเก็บดูแลรักษา: การที่จะยืดอายุการใช้งาน ผู้ใช้ควรทำความสะอาดหลังการใช้ทุกครั้ง, เช็ดให้แห้งเพื่อป้องกันความชื้นและเก็บในที่อากาศถ่ายเท