ไม้ถูพื้นม็อปหนีบผ้าเกลียว

สินค้า: ไม้ถูพื้นม๊อปหนีบ

ไม้ถูพื้น/ไม้ม๊อปหนีบ ทำความสะอาดชนิดนี้ มีจุดเด่นอยู่ที่หัวม็อปหนีบซึ่งผลิตจากเหล็กแข็งแรงทนทาน ใช้งานและเปลี่ยนอะไหล่ผ้าได้อย่างง่ายดาย ส่วนตัวด้ามมีให้เลือกทั้งด้ามอลูมิเนียมและด้ามเหล็กหุ้มพลาสติก

วิธีการใช้: ใช้ถูทำความสะอาดพื้น

วิธีการเก็บดูแลรักษา: เพื่อยืดอายุการใช้งาน ผู้ใช้ควรซักอะไหล่ผ้าด้วยน้ำสะอาด ตากให้แห้งก่อนนำมาใช้ครั้งต่อไป ส่วนตัวด้ามควรเก็บในที่โปร่งไม่อับชื้น และไม่ควรวางตากแดดโดดตรง

 

 

ไม้ม๊อปหนีบแบ่งออกตามวัสดุใช้ทำด้ามและขนาดของอะไหล่ผ้าดังนี้

161069 ม๊อปหนีบด้ามมิเนียมริ้ว 10” ผึ้งฟ้า
161076 ม๊อปหนีบด้ามมิเนียมริ้ว 10” ผึ้งเขียว
161083 ม๊อปหนีบด้ามมิเนียมริ้ว 10” ผึ้งม่วง

160802 ม๊อปหนีบด้ามสี 10” ผึ้งฟ้า
160819 ม๊อปหนีบด้ามสี 10” ผึ้งเขียว
161038 ม๊อปหนีบด้ามสี 10” ผึ้งม่วง

160420 ม๊อปหนีบด้ามมิเนียมผ้าเกลียว 10”A (คนเขียว)
160451 ม๊อปหนีบด้ามมิเนียมผ้าเกลียว 12”A (คนส้ม)
160413 ม๊อปหนีบด้ามสีผ้าเกลียว 10”A (คนเขียว)
160444 ม๊อปหนีบด้ามสีผ้าเกลียว 12”A (คนส้ม)