ไม้ถูพื้นม๊อปจุกผ้าเกลียว

สินค้า: ม๊อปจุก

ไม้ถูพื้น/ม็อปจุก ทำความสะอาดชนิดนี้ มีจุกพลาสติกยึดติดอยู่ที่ปลายด้ามผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี ไม้ถูพื้นนี้สามารถเปลี่ยนอะไหล่ผ้าได้สะดวกเพียงแค่หมุนเกลียวเท่านั้น ส่วนตัวด้ามมีให้เลือกทั้งด้ามอลูมิเนียมและด้ามเหล็กหุ้มพลาสติกสี

วิธีการใช้: ใช้ถูทำความสะอาดพื้น

วิธีการเก็บดูแลรักษา: การที่จะยืดอายุการใช้งาน ผู้ใช้ควรซักอะไหล่ผ้าด้วยน้ำสะอาด ตากให้แห้งก่อนนำมาใช้ครั้งต่อไป ส่วนตัวด้ามควรเก็บในที่โปร่งไม่อับชื้น และไม่ควรวางตากแดดโดดตรง

ม๊อปจุกแบ่งออกตามวัสดุใช้ทำด้ามและขนาดของอะไหล่ผ้าดังนี้

 

                                                                  160536 ม๊อปจุกมิเนียมผ้าเกลียว 12”A
                                                                  160567 ม๊อปจุกมิเนียมผ้าเกลียว 14”A

                                                                  160529 ม๊อปจุกด้ามสีผ้าเกลียว 12”A
                                                                  160550 ม๊อปจุกด้ามสีผ้าเกลียว 14”A