อะไหล่ผ้าไม้ถูพื้น/ไม้ม็อบ

สินค้า: อะไหล่ผ้า/อะไหล่ไม้ม็อบถูพื้น

อะไหล่ผ้าและอะไหล่ม็อบ ใช้สำหรับเปลี่ยนเมื่อตัวฟองน้ำหรือผ้าถูพื้นของไม้ม็อบถูพื้นชนิดต่างๆ นั้นหมดสภาพและไม่สามารถทำความสะอาดได้ดีอีกต่อไป

วิธีการใช้: ใช้ล็อคกับตัวด้ามไม้ถูพื้นเพื่อถูทำความสะอาดพื้น

วิธีการเก็บดูแลรักษา: การที่จะยืดอายุการใช้งาน ผู้ใช้ควรซักอะไหล่ผ้าด้วยน้ำสะอาด ตากให้แห้งก่อนนำมาใช้ครั้งต่อไป ไม่ควรวางไว้กลางแดด

อะไหล่ผ้าและอะไหล่ไม้ม๊อปสามารถแบ่งได้ดังนี้

160864 อะไหล่ผ้าเกลียว 10” ผึ้งฟ้า
160871 อะไหล่ผ้าเกลียว 10” ผึ้งเขียว
161945 อะไหล่ผ้าเกลียว 10” ผึ้งม่วง
160697 อะไหล่ผ้าเกลียว 10”A (คนเขียว)

160703 อะไหล่ผ้าเกลียว 12"

160710 อะไหล่จุกผ้าเกลียว 12”A
160727 อะไหล่จุกผ้าเกลียว 14”A

160758 อะไหล่ม๊อปบิดผ้าเกลียว

160956 อะไหล่ม๊อปวิทยาศาสตร์