ม็อปดันฝุ่น

สินค้า: ม๊อปดันฝุ่น

ไม้ม็อปดันฝุ่นนั้นประกอบด้วยตัวด้ามทำมาจากอลูมิเนียมซึ่งแข็งแรงทนทาน และผ้าซึ่งทอจากใยสังเคราะห์เรยอน ซึ่งมีคุณสมบัติคือ ไม่อมน้ำมากและเก็บฝุ่นผงได้ดี ฝุ่นไม่ฟุ้ง ทำความสะอาดตามซอกต่างๆได้สะดวกแม้ในส่วนที่ทำความสะอาดยาก

วิธีการใช้: ใช้ม็อปดันฝุ่นถูเพื่อกำจัดฝุ่นตามพื้นบ้าน

วิธีการเก็บดูแลรักษา: เมื่อสกปรกให้ถอดผ้าม็อปมาล้างทำความสะอาด

ไม้ม็อปดันฝุ่นและอะไหล่ผ้าของม็อปดันฝุ่น สามารถเเบ่งตามขนาดของผ้าได้ดังนี้

161205 ม๊อปดันฝุ่นด้ามมิเนียม 12 นิ้ว
160963 ม๊อปดันฝุ่นด้ามมิเนียม 18 นิ้ว
161212 ม๊อปดันฝุ่นด้ามมิเนียม 24 นิ้ว

161229 อะไหล่ม๊อปดันฝุ่น 12 นิ้ว
160987 อะไหล่ม๊อปดันฝุ่น 18 นิ้ว
161236 อะไหล่ม๊อปดันฝุ่น 24 นิ้ว