ไม้แขวนเสื้อ/ราวตากผ้า/กิ๊บหนีบผ้าพลาสติก

เรา,หจก.ที.เจ.มาเก็ตติ้ง, เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไม้แขวนเสื้อ ราวตากผ้า รวมถึงกิ๊บหนีบผ้าในรูปแบบต่างๆ ไว้สำหรับใช้ในที่พักอาศัย