กิ๊บหนีบผ้าพลาสติก เหลี่ยม

สินค้า: กิ๊บหนีบผ้า เหลี่ยม

กิ๊บหนีบผ้าพลาสติกเหลี่ยมนี้ขี้นรูปด้วยพลาสติกสีอย่างดี สีหวานสวยงาม แข็งแรงทนทาน

วิธีการใช้: ใช้กิ๊บหนีบกับเสื้อ ใช้กิ๊บหนีบกับกางเกงหรือชุดชั้นใน

วิธีการเก็บดูแลรักษา: เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน ควรเก็บกิ๊บหนีบผ้าไว้ในที่ร่ม และควรเก็บกิ๊บหนีบผ้าเข้าที่หลังการใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหาย

100198 กิ๊บหนีบผ้าเหลี่ยม 1x30
100204 กิ๊บหนีบผ้าเหลี่ยม 1x24
100211 กิ๊บหนีบผ้าเหลี่ยม 1x18
100358 กิ๊บหนีบผ้าเหลี่ยม 1x12