ตัวอย่างถาดไม้รองพิซซ่า

ตัวอย่างถาดไม้รองพิซซ่าขนาดใหญ่มีหู ที่ทางผลิตเราตามความต้องการของลูกค้า