ตัวอย่างถาดไม้รองพิซซ่า

ตัวอย่างถาดไม้รองพิซซ่า ขนาดใหญ่ที่ทางลูกค้าเราสั่ง