ทัพพีไม้ - ตะหลิวไม้

020267 ทัพพีไม้ (รูปบน)

020250 ตะหลิวไม้ (รูปล่าง)

วิธีการใช้ :ทัพพีเป็นเครื่องมือจำพวกเดียวกับช้อน ใช้ในการตักน้ำแกงหรือของเหลวต่างๆ ขณะที่ตะหลิวใช้ในการพลิกหรือกลับอาหาร

วิธีการเก็บดูแลรักษา: เนื่องจากไม้เป็นวัสดุธรรมชาติ ดังนั้นย่อมชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม การที่จะยืดอายุการใช้งาน ผู้ใช้ควรที่จะทำความสะอาดหลังการใช้ทุกครั้ง,เช็ดให้แห้งเพื่อป้องกันความชื้น และเก็บในที่อากาศถ่ายเท